Mozaiek Travel

Reisprogramma

« Terug

 

Programma “Back To The Roots, in the footsteps of Jesus”

 

Dag 1 Na aankomst op Ben Gurion Airport rijden we naar Ariel en overnachten in hotel Eshel Hashomron met de Biblecal Garden. In deze Bijbelse tuin is op ware grootte een model van de tabernakel nagebouwd voorzien van een multimedia presentatie. Een wandeling door de tuin helpt je de verbinding te maken tussen de geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament en de beloofde Messias, Jeshua Hamashiach . Vooral ’s avonds is dit een ontspannen en leuke start van de reis. De tuin en het hotel met het aanwezig zwembad zijn mooi verlicht en zorgen voor bijzondere sfeer.

Dag 2 Na het ontbijt gaan we op weg naar Nazareth in het hart van een heuvelachtige vallei ligt. Het is de plaats waar de aartsengel Gabriel aan Maria de geboorte van Jezus aankondigde. Jezus bracht hier ook zijn jeugd door. In Nazareth is ‘Nazareth Biblical Village’, een openlucht museum, dat een unieke mogelijkheid biedt, om Nazareth ten tijde van Jezus te ervaren. Je ziet er diverse oude ambachten, zoals o.a. het persen van olijven, het bewerken van hout en maken van wijn. Dorpelingen in ouderwetse klederdracht maken het geheel tot een levendige ervaring. Na de lunch rijden we naar Mount of Precipice(de Berg Kedumim). De inwoners van Nazareth waren woedend geworden toen Jezus in hun synagoge had gesproken en wilden Hem in de afgrond storten. Jezus tijd was echter nog niet gekomen en Hij ging midden tussen de menigte door en vertrok. Bovenop de berg hebben we een prachtig uitzicht over de vlakte van Jizreël. Bijzonder spectaculair is het uitzicht van Mount Arbel op het Meer van Galilea en het gebied waar het grootste gedeelte van Jezus’ bediening plaatsvond. Bij helder zicht kun je zelfs de berg Hermon in het noorden en de berg Tabor in het zuiden zien. Het is een prachtige plek om foto’s te maken. De berg wordt ook wel gezien als één van de plaatsen van de wonderbare spijzigingen.

 Dag 3 Vanmorgen maken we eerst een boottocht op het Meer van Galilea. We staan natuurlijk stil bij de storm op het meer en de wonderbare visvangst. De discipelen waren verbaasd over Jezus macht en autoriteit. Vanaf de boot zien we rond het meer diverse belangrijk plaatsen waarover we in de Bijbel lezen. Eenmaal weer aan land   brengt de bus ons naar de Berg van de Zaligsprekingen. Vandaar lopen we naar beneden door de velden naar St.Peters Primacy. Daar aan de oevers van het Meer van Galilea lezen we over het eerherstel van Petrus. Eerder had Petrus Jezus nog verraden bij het huis van de hogepriester in Jeruzalem.  Jezus roept Petrus echter op, om voor Jezus schapen, zijn discipelen, te zorgen. Niet ver hier  vandaan ligt  Capernaum. Overal vandaan kwamen hier mensen naar toe, om door Jezus genezen te  worden. Bekend is  het verhaal van de schoonmoeder van Petrus, die ziek was geworden, hoge koorts had en door Jezus werd genezen. Of de genezing van de bloedvloeiende vrouw, het dochtertje van Jaïrus en de slaaf van een Romeinse hoofdman. We treffen er ook een synagoge aan, die staat op de plaats waar eerder de synagoge stond waar Jezus sprak en leerde. Via Katzrin, bekend van de wijn en olijfolie, rijden we naar de Golan Hoogten en vandaar naar Ceasarea Filippi. We luisteren naar de woorden van Jezus: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben”, waarop Petrus antwoordde: “Gij zijt de Christus, Zoon van de levende God”. We gaan ook kijken bij de Banias waterval. Het is een prachtig gezicht om het water met geweld naar beneden te zien vallen. Zonder water kan een mens niet leven, zeker niet in Israël. De woorden “Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien” spreken hier zeker tot de verbeelding. Aan het einde van de middag keren we terug in ons hotel.

Dag 4 Vandaan gaan we richting Jeruzalem via de Jordaan Vallei. We brengen eerst een bezoek aan Tamar Bakfar. Dit is een moshav waar voor-namelijk dadels worden verbouwd maar ook melkvee wordt gehouden. In de bijbehorende winkel worden plaatselijke en regionale producten verkocht zoals, dadels, wijn, gedroogd fruit, kruiden en specerijen. Niet ver van de Dode Zee komen we langs Qasr el Jahud, de doopplaats van Jezus, waar we stoppen en zullen luisteren naar de woorden: “Dit is mijn Geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb”. Hier begon Jezus zijn bediening! Regelmatig houden we hier tijdens onze reizen ook een doopdienst. Voordat we gaan lunchen, gaan we “zwemmen”in de Dode Zee, een wonderlijke ervaring. Je blijft door het hoge zoutgehalte van het water gewoon drijven. Op weg naar Jeruzalem zien   we rondom ons bergen, maar ook de woestijn van Judea waar Jezus 40 dagen verbleef voordat Hij werkelijk met zijn bediening begon en rondtrok door Israël. We gaan kijken bij Wadi Quelt en beelden ons in hoe het voor Jezus geweest moet zijn om zo lang in de woestijn te verblijven. Aangekomen in Jeruzalem genieten we vanaf Mount Scopus van het uitzicht over de Oude Stad met in de verte de gouden Rotskoepel Moskee, die staat op de plaats waar eerst de Tempel was. Na een mooie dag nemen we onze intrek in ons hotel even buiten Jeruzalem.

Dag 5 's Ochtends vroeg rijden we naar de Olijfberg. Dit is de berg waar Jezus op Hemelvaartsdag naar de hemel ging en waar Hij ook weer zal terug keren. We zien de Oude Stad nog beter en ook de stadsmuren met de Gouden Poort. De Bijbel vertelt, dat de Messias door deze poort de stad zal binnen gaan. We lopen de berg af naar Getsemanee en raken onder de indruk van de woorden, die Jezus daar sprak: “Niet mijn wil, maar de uwe geschiede”. Jezus werd in deze tuin door Judas verraden. Het is de plek waar Jezus tot zijn Vader bad en vroeg en over het lijden wat Hem te wachten stond. Jezus gaf zich uiteindelijk over en werd meegenomen naar het huis van de hogepriester. Ook wij gaan naar de plek toe waar dit huis is geweest en vandaar naar de Bovenzaal waar Jezus voor de kruisiging samen met zijn discipelen het Laatste Avondmaal heeft gevierd. Vandaar is het niet ver naar de Joodse Wijk. ’s Middags staat Yad Vashem op het programma, het Joodse Holocaustmuseum, dat volkomen in het teken staat van de verschrikkingen, die de Joden in de Tweede Wereld Oorlog hebben meegemaakt. We keren terug voor de maaltijd naar ons hotel en genieten van de rest van de dag.

   Dag 6 Opnieuw een dag in Jeruzalem. Jeruzalem is een stad, die inspireert. Niet in de laatste plaats omdat we de lijdensweg van Jezus volgen. Vanmorgen starten we bij de Leeuwenpoort vlakbij Bethesda. Daar genas Jezus een man, die 38 jaar verlamd was geweest. In de St. Anna Church is de akoestiek zo goed, dat we daar met elkaar een        heerlijk moment van aanbidding zullen hebben. Op de Via Dolorosa lopen we dan verder de Oude Stad in en komen dan langs de Lithostrotos, de plek waar de Romeinse soldaten met Jezus het koningsspel speelde en Hem een scharlaken mantel aantrokken en een doornenkroon opzetten. Hier vlakbij werd Jezus door Pilatus veroordeeld en door soldaten gegeseld. Na de lunch lopen we richting de Klaagmuur. Hier komen ontelbare mensen uit de hele wereld naar toe om te bidden voor het herstel van de Tempel en de komst van de Meshiach. Het is bijzonder om te kijken hoe mensen reageren als ze bij de Klaagmuur komen. Vanaf daar is het een klein stukje lopen naar de Zuidelijke trappen, die vroeger naar het Tempelplein leidden. Op de Pinksterdag werden hier 3000 mensen gedoopt en begonnen ze aan hun nieuwe leven als christen.

Dag 7 Een geweldige ervaring is de tijd in de Graftuin! Velen geloven, dat dit de plek is waar Jezus opstond uit de dood en waar Maria en enkele  discipelen Hem ontmoetten. Samen gaan we hier de Heer aanbidden en vieren we het Avondmaal met brood en wijn! Bijzonder zal het zijn, om later die ochtend in Bethlehem te zijn. We zien de Sheperds Fields en een grot met een kribbe uit Jezus tijd. Zo beleven op één dag de geboorte en wederopstanding van Jezus en zien we de parallellen tussen beide gebeurtenissen. We lunchen in het Tentrestaurant. ’s Middags sluiten we de rondeis af met een bijzondere wandeling. Net als de Emmaüsgangers wandelen we samen met Jezus in de richting     van Emmaüs om van Hem te ontvangen.

Dag 8 Na een heerlijke rondreis vertrekken we vandaag al weer naar huis. We zien terug op een bijzondere week waarin we Jezus beter hebben leren kennen en nog meer onder de indruk zijn gekomen van zijn lijden, sterven en opstanding. Eenmaal thuis kunnen we nagenieten van alles wat we beleefd hebben.

« Terug