"IK ZAL ER ZIJN!"

 

                   

                                   Israël rondreis Hervormde Kerk Lunteren

                                                    12 – 20 april 2018

                                                    “IK ZAL ER ZIJN!” 

                    Ds. Jaap Hansum  neemt  je mee op rondreis door Israël!

 

Ga ook mee! We nodigen je uit deze  reis mee te maken! Ontvang een persoonlijk zegen! We beginnen bij de belofte van God aan  Abraham en eindigen met de Emmaüswandeling. Abraham geloofde de woorden, die God tot hem sprak. En God zegende hem! De  Emmaüsgangers waren tijdens hun wandeling voortdurend in gesprek met Jezus. Zijn woorden deden iets met hun hart. Pas toen ze thuis bij de maaltijd Hem herkenden, drong het ten volle tot hen door: “Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende.” Woorden van God, de Vader, woorden van Jezus, door Gods Geest telkens opnieuw aan je hart bevestigd, die werken iets uit! Die doen iets met je! Je hart ontvangt ze en wordt overtuigd, dat Hij de waarheid spreekt: “Ik zal er zijn!”

   

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, dat onze hemelse Vader in elke situatie van het leven bij je is. Sommigen twijfelen, vooral als er dingen gebeuren die we niet goed kunnen verklaren of begrijpen. In deze reis zul je telkens horen, dat Hij te vertrouwen is! Zal Hij iedere keer opnieuw Zijn belofte herhalen! Net als bij  Abraham en zoveel andere gelovigen. Als er twijfel  is, zal Hij spreken. Als ons menselijk geloof het soms laat afweten, zal Hij zich opnieuw openbaren, zich opnieuw laten zien! Zelfs als je verkeerde keuzes maakt of hebt gemaakt. Dat was ook in het leven van Abraham en later bij zijn zoon Izaäk en nog weer later bij David of bij Petrus en van zovelen. De Bijbel gaat deze reis tot leven komen op al die plaatsen, die spreken van Gods belofte, van Zijn liefde, van Jezus!  “Ik zal er zijn!” zal het voortdurend klinken! 

Klik hier voor het uitgebreide reisschema!