Programma rondreis Israël met Ds. Jaap Hansum Hervormde Kerk Maranatha Lunteren 12 -20 april 2018

 

 

DAG 1                                                                                                                                                                                                                                        Na een rechtstreekse vlucht komen we  aan op Ben Gurion Airport. ’s Avonds bezoeken in  Ariël  de Bijbelse tuin en een model van de tabernakel. Een wandeling door de tuin helpt je de verbinding  te maken tussen  de geschiedenis  van het volk Israël in het Oude Testament en de beloofde Verlosser, Jezus!

 DAG 2                                                                                                                                                                                                                                      Bij Elon Moreh kreeg Abraham de belofte: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”.  Hij bouwde er een altaar voor de Heer. We zien ook Mt. Gerizim, de berg van dezegen en de tegenoverliggende berg Ebal, de berg van de vloek.  Jozua las hier bij Sichem ook alle woorden van de Torah voor. Daarna rijden we door naar Siloh,  waar de echte tabernakel   heeft gestaan. Hannah vroeg God err om een kind en kreeg Samuël, de profeet. Ceasarea Maritim  iséén van de meest indrukwekkende parken van Israël, met unieke gebouwen uit verschillende tijdperken.  Caesarea  was jarenlang  de hoofdstad van Israël en gold in het Byzantijnse tijdperk als een belangrijk  christelijk centrum. De apostel  Paulus zat hier lange tijd gevangen. Nazareth Biblical Village, een openlucht museum, biedt een unieke  mogelijkheid om het leven van de inwoners van Nazareth met diverse oude ambachten  ten tijde van Jezus te ervaren. Vanuit hier start de Jesus Trail, een wandelroutein de voetsporen van Jezus van Nazareth tot Capernaüm. Wij wandelen van Kana tot kibbutz Lavi.

 DAG 3                                                                                                                                                                                                                                    De berg  Arbel in de buurt van Tiberias biedt een spectaculair uitzicht over het Meer van Galilea en het gebied waar  Jezus’  bediening in Galilea plaatsvond. Aan de voet van de berg aan het Meer van Galilea ligt  Magdala, datzowel voor Joden als christenen een belangrijke historische plaats is. Het is de geboorteplaats van  Maria van Magdala.  Jezus  onderwees er  in de synagoge.  Natuurlijk maken we ook een heerlijke boottocht op het meer. De vissersboot waarin we varen is  gebouwd naar een model uit de 1e eeuw na Chr.  Capernaüm  was het middelpunt van Jezus’ bediening in Galilea. Hij woonde er, predikte in de synagoge en verrichtte vele wonderen. We nemen tijd  om stil te staan bij wat Jezus hier deed. Vervolgens rijden we door over de Golan Hoogten naar Ceasarea Filippi. Tegenwoordig is de Golan een strategisch belangrijk gebied, waarvan de grenzen streng bewaakt worden door zowel  Israel  als Syrië,  Jordanië en Libanon.  Bij Ceasarea Filippi/Banias Waterval  komen de bronnen van de Jordaan bij elkaar. In de Hellenistische en Romeinse tijd stonden hier afodentempels. Jezus stelde er  aan Zijn discipelen de vraag: “Wie zeggen de  mensen dat Ik ben?” waarop Petrus antwoordde: “U bent de Christus, de zoon van de levende God.”  We bezoeken ook de waaterval.

DAG 4                                                                                                                                                                                                                                   De Gideon Spring   ligt aan de voet van de bergen van  Gilboa. Hier selecteerde Gideon op  aanwijzingen  van God zijn manschappen voor de strijd met de Midianieten. Op bijzondere wijze gaf God Gideon de overwinning. Via de Jordaan Vallei komen we bij Qasr el Jahud, de doopplaats van Jezus, tegenover de oude stad Jericho en nabij plek waar Jozua met het volk Israël de Jordaan overstak, na hun omzwerving van  40 jaar door de woestijn. Het is ook de plaats waar Jezus, Zijn bediening als Hogepriester begon. Het huidige Jericho word de "Stad van Palmbomen“  genoemd en ligt  aan een oude handelroute. Bij de verovering van Het Beloofde Land door Jozua wird het als eerste stad werd ingenomen.   In het  Nieuwe Testament  wordt Jericho genoemd bij de  ontmoeting van Jezus met Zacheüs en de blinde Bartimeüs. Via Ein Gedi gaan we naar Kfar Hanokdim. Ein Gedi is een prachtige oase met een prachtige flora en fauna en met uitzicht op het land van Moab en de  Dode Zee. Het is de plek waar David zich voor koning Saul verborg. Kfar Hanokdim  is een Bedouinen Camp in de woestijn van Judea. We maken een kamelentocht, worden verrast met een heerlijke maaltijd en overnachten op avontuurlijke wijze in de woestijn. De volgende morgen  wacht een uitgebreid ontbijt.

 DAG 5                                                                                                                                                                                                                                  Masada is een citadel op een rots bij de Dode Zee. Koning Herodes vluchtte in 40 v. Chr. hier naar toe  en breidde het fort op deze berg  uit. Masada staat tegenwoordig symbool voor het Joods verzet tegen de overheersing door andere volken, die terug gaat tot het verzet door de Zeloten tegen de Romeinen in 70 n. Chr.  Bij Qumran werden in 1947 de 2000 jaar oude Dode Zee rollen door een jonge bedoeïenherder gevonden. In 11 grotten trof men alle boekrollen van het Oude Testament aan, met uitzondering van het boek Esther. De Dode Zee is in de Bijbel bekend als de zee van Aravah of de Zoutzee.  De zoutconcentratie is vele malen hoger dan dat van de wereldzeeën. De waterdichtheid is zo hoog, dat je er gewoon in blijft drijven. De unieke mineralen en zouten van de Dode Zee worden gebruikt om schoonheids- en gezondheidsproducten van te maken. De Dode Zee nodigt natuurlijk ook uit om een ‘duik’ te nemen. Wadi Quelt is in de woestijn van Judea, de plaats waar Jezus werd verzocht. Als Jezus op weg ging naar Jeruzalem liep Hij vanuit Galilea door de Jordaan Vallei en kwam Hij bij Jericho. En als Hij dan Zijn weg vervolgde naar Jeruzalem kwam Hij door Wadi Quelt. In deze omgeving werd Jezus door de duivel verzocht. Maar Jezus zeide tot hem: Ga weg satan! Er staat immers geschreven: De Heer uw God zult gij dienen en Hem alleen.

DAG 6                                                                                                                                                                                                                            Bethlehem, Broodhuis,  is een Palestijnse stad  waar de meerderheid van de inwoners moslim is en nog maar weinig christenen wonen.  Natuurlijk gaan we kijken bij de Shepherds Fields en de velden van Efrata zien. We bezoeken een grot die een indruk geeft van de grot waarin Jezus na zijn geboorte, in doeken gewikkeld, in een uit steen gehouwen voederbak werd gelegd. De herders, die midden in denacht het “Ere zij God” hadden gehoord kwamen hier in de stal Jezus eer bewijzen. Tent of Nations is de organisatie die de familie Nassar ondersteund. Zij zijn in 2000 een ecologische boerderij start. Ondanks moeilijke omstandigheden zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto  “Wij weigeren vijanden te zijn” . Hebron is voor Joden en Moslims een heilige stad  en de stad van de aartsvaders  Abraham, Izaäk en Jacob die hier ook begraven liggen.  David werd hier tot koning gezalfd en regeerde hier 7 jaar en 6 maanden.

DAG 7                                                                                                                                                                                                                                    Mt. Scopus, een berg in Jeruzalem  biedt uitzicht op de Oude Stad van Jeruzalem met de Rotskoepel  Moskee. De Oude Stad bevindt zich op een hoogte van ongeveer 740 m en wordt omringd door  bergen en  valleien en droge  rivierbed-dingen zoals de Kidron, Hinnom, en Tyropoeon vallei. Getsemanee, dat “olijfpers” betekent is  een tuin vol met olijf-bomen aan de voet van de Olijfberg  tegenover de Tempelberg.  Het is de plek  waar Jezus zo onder druk stond dat Hij bloeddruppels zweette. Hier werd Hij verraden, gearresteerd en overgebracht naar Kajafas, de Hogepriester. De Bovenzaal, de plaats van het Laatste Avondmaal, wordt gezien als de plek waar Jezus met Zijn discipelen Zijn laatste Pesach maaltijd en het Eerste Avondmaal hield. Na de opstanding en hemelvaart van Jezus kwamen de discipelen hier biddend samen. De Kerk van Petrus in Gallicantu , “het kraaien van de haan”,isde locatie van het huis van Kajafas, waar Jezus voor de hogepriester en de religieuze autoriteiten werd voorgeleid en waar Petrus drie keer ontkende bij Jezus te horen. De Joodse Wijk is één van de vier wijken van De Oude Stad. Je vindt er ook de overblijfselen van de Cardo, een Romeinse winkelstraat , waar nu Joodse winkels en galeries zijn gevestigd. De Klaagmuuris een deel van de overgebleven muur uit de Tweede Tempeltijd en het heiligste bouwwerk in het Jodendom. Eeuwenlang hebben  Joden bij de Klaagmuur gebeden. Er is een apart gedeelte voor  de vrouwen en de mannen. Hier bij de Klaagmuur  worden vaak Bar Mitzvah ceremoniën gehouden. Er wordt gedanst en gezongen.  Yad Vashem Holocaust Museum  herdenkt de Holocaust van Europese Joden, begaan door de Nazis voor en gedurende de Tweede Wereld Oorlog. Op indrukwekkende wijze wordt in beeld gebracht wat de Joden is overkomen.

DAG 8                                                                                                                                                                                                                                Bethesda (‘Huis der Genade’) is de plaats waar zieken wachtte om genezen te worden in het water, dat wonderbaarlijk genezende eigenschappen had. Jezus genas hier een man die al 38 jaar verlamd was. De Via Dolorosa is de Lijdensweg die Jezus naar Zijn kruisiging ging. We komen langs de plek, die Ecco Homo Arch wordt genoemd, genoemd naar de plek waar Pilatus Jezus na de geseling aan de Joden liet zien zeggende:  “Ecce Homo!” Of “Zie de mens!”  De Lithostrotos (‘het plaveisel’) is vlakbij de plaats waar Jezus door Pilatus werd ondervraagd. Romeinse  soldaten speelden hier het “koningsspel” met Jezus en drukte Hem een doornenkroon op het hoofd. Golgotha , “Schedelplaats”,is de plek waar Jezus werd gekruisigd.  Vanuit de Graftuin, dienet buiten de stadsmuen van Jeruzlem kigt,  zie je een heuvel met de vorm van een schedel. In de tuin ligt een graf, waarvan de afmetingen lijken overeen te komen met de scene van de twee engelen die met Maria van Magdala spraken. De Graftuin is een plek van rust en vrede, bijzonder geschikt voor avondmaalsvieringen en een unieke plaats om de dood en standing van onze Heer te herdenken.De Emmaüs wandeling  herinnert aande wandeling die deEmmaüsgangers met Jezus maakten. Ze herkenden Hem eerst niet. Pas toen Hij thuis bij hen aanlag aan de maaltijd en het brood nam, het zegende en brak werden hun ogen geopend. We sluiten de reis af met onze eigen Emmaüswandeling

DAG 9                                                                                                                                                                                                                                        Voordat we weer terug naar huis vliegen maken we eerst nog een wandeling op stadsmuren van de Oude Stad. Samen bidden we voor de vrede van Jeruzalem.