In His Footsteps! Jesus, Prince of Peace!

 « terug

Jezus beter leren kennen dan ooit! Hem ontmoeten!  Je door Hem geliefd weten! Naar Hem luisteren! Door Hem aangeraakt worden!  Vol van Hem worden!  Hem volgen!  Gaan in Zijn voetstappen!  Wandelen met Hem!

Eerst ga je op weg naar Galilea en raak je onder de indruk van Jezus bediening! Van heinde en verre kwamen mensen naar Hem toe. Hij raakte hen aan met Zijn woorden van genade! Sprak hen vrij van zonde! Genas! Bevrijdde! Bracht gerechtigheid! En ……openbaarde Vader’s naam: Abba! In het bijzonder genas Hij  velen in Kfar Nahum en verrichtte daar vele wonderen. Hier nemen we de tijd om de Heilige Geest  zijn woorden op je hart te laten schrijven! In dit gebied riep Jezus ook zijn discipelen. Alles lieten ze achter en volgden Hem! Een heerlijk moment wordt de boottocht op het meer van Galilea! Hier liep Jezus over water, stilde de storm en bracht  Zijn discipelen veilig naar de overkant. Aan de oever hield Hij de maaltijd  met  hen en herstelde Petrus in ere.  

 Nieuw in deze reis zal een bezoek aan de berg Hermon zijn, de berg der Verheerlijking. Hier klonken de woorden van onze Hemelse Abba: “Deze is mijn Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb, hoort naar Hem!”  En ook Magdala, de plaats waar Maria van Magdala woonde, is nieuw. Maria was één van de vrouwen, die Jezus dienden en Hem na zijn opstanding als eerste zagen. In het oude Magdala ga je ook een synagoge zien uit Jezus tijd. In de schitterend nieuw gebouwde en moderne kerk worden op bijzondere wijze de vrouwen, die Jezus dienden  geëerd. Deze plek moet je dan ook gezien hebben!  Op de berg Arbel, waar Jezus bad en met de Vader alleen was, zul je een prachtig uitzicht hebben op het Meer van Galilea.  En een wandeling vanaf de berg  van de Zaligsprekingen door de akkers naar beneden in de richting van het meer doet je nog meer beseffen: “Zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”  Op weg naar Jeruzalem horen we opnieuw, maar nu bij de doopplaats van Jezus tegenover Jericho: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.”

 Een leuke ervaring zal het dobberen op het water van de Dode Zee zijn. Goed om te weten, dat de Bijbel vertelt dat er een moment gaat komen, dat dit water tot leven zal worden gewekt! Er zullen weer vissen zwemmen! Op weg naar Bethlehem komen we langs de woestijn van Judea en zien we de omgeving waar Jezus werd verzocht door het rijk der duisternis zonder daarbij toe te geven. We bezoeken in Bethlehem de Shepherds Fields en zien in één van de grotten een zelfde kribbe als die waarin Jezus werd geboren. In de plaats met de naam Broodhuis is het bijzonder om stil te staan bij de woorden, die Jezus sprak: “Ik ben het Brood des Levens!” En daar te ervaren, dat Hij een keer in iemand leven kan brengen net zoals in het leven van Naomi en Ruth gebeurde door de aanwezigheid van Boaz, beeld van Jezus.  

 Jeruzalem wordt het hoogtepunt van de reis! De stad van de Vrede! De stad waar Abba voorzag in Het Offer! Vanaf de Olijfberg maak je een wandeling naar de hof van Gethsemane en volg je de lijdensweg van Jezus naar Golghotha. Het is ongelooflijk hoe diep Jezus voor jou is gegaan! Hoe groot is zijn liefde voor jou! In de Graftuin ga je genieten van zijn tegenwoordigheid. Hem zien door zijn Geest!  En weet je, Hij wil je daar ontmoeten daar de maaltijd met jou houden!  Daar wil je bij zijn, toch? Hoe gaaf zal het zijn om  tijdens de Emmaüs wandeling  zelf te ervaren dat je hart helemaal warm wordt van de woorden die Hij persoonlijk tot je spreekt.  

 In Jeruzalem zal het Holocaustmuseum Yad Vashem je laten zien hoe verschrikkelijk het lijden van het Joodse volk is geweest tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Toch zijn ook zij als volk weer opgestaan en is Israël een modern ontwikkeld land geworden en is zoals in de Bijbel staat de woestijn tot bloei gekomen. In het Israël Museum zul je de Dode Zee rollen zien en Jeruzalem uit Jezus tijd in een grote maquette.

 Natuurlijk gaat de Heer ook nu weer verrassen! Spreek je diepste verlangens naar Hem uit! Hij hoort en verhoort! Leer om volledig in zijn gerechtigheid te wandelen! In alle vezels van je bestaan! Leer te wandelen vanuit je nieuwe status, je nieuwe mens!  Ervaar dat Hij er altijd op uit is, om je te willen zegenen. Deze reis is er op gericht om jou te laten zien, dat Hij jouw Goede Herder. Hij leidt en brengt je dagelijks naar groene weiden! Geen honger mee, elke dag voldoende en zelfs overvloed!